Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

kişisel verilerin korunması kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş 6698 numaralı kanundur.

Kişisel veri, bu konudaki uluslararası metinlerle uyumlu olarak, Kanunda ”kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, birinci maddesinde açıklandığı üzere kişisel verilerin korunmasının usul ve esaslarının belirlenmesi, anayasada öngörülen temel hak ve özgürlüklerin muhafaza edilmesi ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesidir.

2010 yılındaki anayasa değişikliğinde kişisel veriler, anayasanın 20. maddesine ek fıkra getirilerek ‘’özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı’’ kapsamında anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir.

“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”

Kanun’da belirtilen istisnalar dışında, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun’da özel olarak belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlara idari para cezası verilebilecektir.

Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasa değişikliğinden altı yıl sonra Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu gecikmenin sebebi olarak ülkemizin kişisel veriler konusunda tecrübesiz olması ve bu konuda kanun çalışmalarının olmaması gösterilebilir.

Avrupa Birliğinde kabul edilen ‘’General Data Protection Regulation’’ ile büyük benzerlikler gösteren kanunda kişinin hakları ve veri sorumlularının uyacağı kurallar aşağıdaki başlıklar altında düzenlenmiştir.

 • Kişisel verilerin işlenme şartları,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları,
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi,
 • Kişisel verilerin aktarılması,
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması,
 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü,
 • İlgili kişinin hakları,
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler,
 • Veri sorumlusuna başvuru,
 • Kurula şikâyet,
 • Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

The following two tabs change content below.

Furkan Levent

Araştırmayı ve öğrendiklerini paylaşmayı seven bir hukuk öğrencisi, hukukcukafasi.com kurucusu ve blokzincir meraklısı.

Benzer yazılar

2 Yorum

 1. 15 Ekim 2018

  […] kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Uluslararası normatif anlaşmalarda ve Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanununda da aynı tanım […]

 2. 16 Mayıs 2019

  […] konu hakkında iç hukuk anlamında başvurulabilecek yasal düzenlemeler henüz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı ‘’İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir