Kişisel Veri Nedir?

kişisel veri ne

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Uluslararası normatif anlaşmalarda ve Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanununda da aynı tanım yapılmaktadır.

Bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi, kişisel veridir. Anayasa Mahkemesi’nin 12.11.2015 tarihli kararında kişisel verinin ‘’isim, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler’’ olarak anlaşılması gerektiğini hüküm altına almıştır.

Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi tarafından sınırlı sayılı bir tanımlama yapılmamış, gibi kelimesi kullanılarak kavramın somut olay ve yeniliklere uygun şekilde genişletilmesine imkan verilmiştir.

Kişisel verinin tanımına bakarak kişisel verinin üç unsurdan oluştuğu söylenebilir. Belirli veya belirlenebilir gerçek kişi, bilgi ve bilginin kişiye ilişkin olması kişisel verilerin unsurlarıdır.

Kanunda yalnızca gerçek kişilerin verileri koruma altına alınmış, tüzel kişiler bakımından bir koruma öngörülmemiştir.

Belirli olma, kişinin içinde bulunduğu insanlardan ayırt edilmiş olmasını ifade eder. Belirlenebilir olmak ise kişinin içinde bulunduğu insanlardan henüz ayırt edilmemiş olmakla beraber ayırt edilmesinin mümkün olmasını ifade eder.

Örneğin kimlik numarası veya DNA kesitiyle ilgili kişi doğrudan doğruya, başka bir vasıta olmaksızın tespit edilebilirken, kişinin yaşı, e-posta adresi, IP adresi, kamera görüntülerinden yardımcı vasıtalar yardımı ile kişi tespit edilebilir.

Veri işleme teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte belirlenebilir olma kavramının içeriği değişebilmektedir. Bugün kişilerle ilişkilendirilemeyen birçok veri, yarın teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık kişileri niteleyen, onları belirlenebilir kılan verilere dönüşecektir. Bu sebeple kişisel verilerin veri işleyende uzun süreler boyunca bulunması sakıncalıdır ve kanunda yasaklanmıştır.

kişisel veri nedir Bilgi, verinin kişi tarafından anlamlandırılmasıdır. Bilginin kişiye ilişkin olması, bilginin o kişiyle alakalı olmasını ifade eder. Bir verinin kişiye ilişkin olması için; amaç, içerik ve sonuç unsurlarından biri bulunmalıdır.

İçerik, o verinin belirli veya belirlenebilir bir kişi hakkında olmasını ifade eder. Verinin kişi hakkında olup olmadığı somut olaya bakılıp tespit edilmelidir.

Amaç, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişinin davranışlarını, performansını ve durumunu değerlendirmek amacıyla toplanan her türlü bilginin o kişiye ilişkin olduğunu ifade eder.

Sonuç, herhangi bir verinin kullanılacak olmasının, kimliği belirli ve belirlenebilir bir kişinin hakları ve menfaatleri üzerinde tesirde bulunması durumunda, bu verinin o kişiye ilişkin olduğunu ifade eder. Kullanılan verinin o kişinin diğer kişilerden farklı muamele görmesine yol açması yeterlidir.

Kişisel Verilerin Türleri Nelerdir?

Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi düşüncesi, dini, mezhebi, dernek, vakıf, sendika üyelikleri, kılık kıyafeti, cinsel hayat ve sağlık bilgileri, ceza mahkumiyet bilgileri, biyometrik ve genetik veriler gibi işlenmesi halinde sahiplerinin ayrımcılık ve mağduriyete uğramasına neden olma riski taşıyan verilere özel(hassas) nitelikli kişisel veri denir. Özel nitelikli veri kategorisi dışında kalan tüm kişisel veriler ise genel nitelikli kişisel veri olarak adlandırılır.

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Yararlanılan kaynaklar:

TAŞTAN, Furkan; Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, 2.baskı, İstanbul 2017.

ÖZDEMİR, Hayrunnisa; Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Ankara 2009.

ARTICLE 29 WORKING PARTY; ”Concept of Personal Data” isimli makale.

The following two tabs change content below.

Furkan Levent

Araştırmayı ve öğrendiklerini paylaşmayı seven bir hukuk öğrencisi, hukukcukafasi.com kurucusu ve blokzincir meraklısı.

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. 21 Ekim 2018

    […] Kişisel veri, bu konudaki uluslararası metinlerle uyumlu olarak, Kanunda ”kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir