Kategori: Hukuk

En iyi bloglardan olan Hukukçu Kafası, hukuk ile ilgili kişilere hukuk ve hukuku etkileyen birçok alan ile ilgili yazılar yayınlayan, hukukçunun bakış açısı ile farklı alanların yorumlanmasını hedefleyen bir hukuk blogudur.

İnternetin vazgeçilmez bir kaynağı olmak isteyen Hukukçu Kafası, bilgiyi yayma ve bilginin kaynağı olma yolunda kurucusu Furkan Levent ile birlikte 18 Haziran 2018 tarihinde tek yazar olarak yayın hayatına başlamıştır.

Öğrenci makaleleri yayınlanan hukuk blogunda birçok konuda yüzlerce makale bulunmaktadır.

Öğrenci makaleleri, hukuk öğretimi veren yurt dışı eğitim kurumlarında oldukça yaygındır. Bu yaygınlığın bir sonucu olarak yüksek mahkemelerde bile atıf alan bir çok hukuk öğrencisi makalesi bulunmaktadır.

Türkiye’deki üniversitelerin öğrencileri bir şeyler üretme konusunda teşvik etmemeleri sebebiyle öğrencilerin alanları ile ilgili yazıları oldukça sınırlıdır.

Bu algıyı yıkmayı hedefleyen blogumuzda çok farklı okul ve fakülteden genç kişilerin yazıları yayınlanmaktadır. Bu yazılar, psikoloji, sosyoloji, edebiyat, sanat gibi alanlarda da olabilmektedir.

Gençlerin yazılarını yayınlaması ile Hukukçu Kafası, gençlerin kendilerini ifade etmesine ve fikirlerini birçok kişiyle buluşturmasına imkan sağlamaktadır.

Hukukçu Kafası’nda siz de fikirlerinizi binlerce kişiyle paylaşmak isterseniz bizlere yayınlanmak üzere iletişim kısmından veya yazi.hukukcukafasi@gmail.com adresinden rahatlıkla makalelerinizi bize gönderebililirsiniz.

Makaleler bilimsel bir dil ile, Türkçe imla kurallarına dikkat ederek ve anlatım bozukluklarından kaçınılarak yazılmalıdır. Makalede kullaılan iddiaların kaynakları ise en doğru şekilde gösterilmelidir.

İntihal kavramının bilim dünyasında büyük bir suç olması sebebi ile bilimi destekleyen ve bilimsel içerikler üretmeyi teşvik eden internet sitemizde kaynakçasız bilgi bulundurulmamaya dikkat edilmektedir. Buna rağmen her türlü şikayet, öneri ve teşekkürü iletişim sekmesinden bizlere iletebilirsiniz.

Blog, 18 Haziran 2018 tarihinde Furkan Levent tarafından kurulmuş, yeni yazar ve konularla artan bir hızla büyümektedir.

Hukukçu Kafası’na Instagram’da @hukukcukafasi, Twitter’da @kafasihukukcu ve nihayet Linkedin üzerinden Hukukçu Kafası ismi ile ulaşılabilir.

Denetimli Serbestlik: Genel Bakış ve Psikoloğun Rolü

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli serbestlik; kanunlar çerçevesinde belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce alternatif ceza ve tedbirlerin uygulanması ve bu kişilerin toplum nezdinde denetim, takip ve iyileştirilmesini sağlayan faaliyet ve uygulamaların bütünü olmakla birlikte ceza yargılamasının parçası ve bir...

Ölümsüz Bir Kanun: Mecelle

Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde meydana getirilmiş, İslam ülkelerinde asırlar boyunca uygulanan İslam Hukuku’nun birçok hükmünü birleştirmiş, birçok ülkenin hukuki metinlerine ilham olmuş bir kanundur. İslam Hukuku’nun kaynakları Edille-i Şeriyye dediğimiz Kitap, Sünnet, İcma-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır. Osmanlı Devleti’nde...

Direnme Hakkı ve Sivil İtaatsizlik

İnsan doğada var olduğundan beri adaletsizliklerle, zulümlerle, baskılarla karşılaşmış fakat bunlara boyun eğmeyip karşı durmuştur. İnsan tabiatında var olan bu direnme hakkını ne zaman ve ne şartlarda kullanabilir? Direnmenin bir biçimi olan pasif direnmenin model olduğu sivil itaatsizlik nedir? Bu...

Ceza Davalarında Verilen Karar Çeşitleri, Sanığa Etkisi

Ceza yargılamasında temel olarak iki evre söz konusudur. Bunlar; soruşturma evresi ile kovuşturma evresidir. Duruşma ise; mahkemece iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan kovuşturma aşamasında, tarafların dinlenilip delillerin toplandığı ve değerlendirildiği oturumdur. Duruşma sonunda da toplanan deliller ışığında sanık hakkında cezalandırılmasına veyahut...

Siber Güvenlikte DoS Saldırıları ve Hukuki Yaptırımları

Amazon, birçok web sitesinin dayandığı altyapıyı sağlayan çevrimiçi bulutunun tarihin en büyük DDoS saldırısını savuşturduğunu söylüyor. Amazon Web Servisleri (AWS) şubat ayındaki DDoS saldırısının 2.3 Tbps’yi aştığını söyledi. BBC News Analog devirden dijital çağa geçtiğimiz bu bilgi ve uzay çağında...

kadınlara şiddeti önleme kanunu

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanunun İçeriği

İnsanlığa yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla imzaya açılan ve ilk imzalayanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu özellikle nihai amacının kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın her türlüsünü önlemeyi kendine borç bilen akabinde 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine...

Kırık Camlar Teorisi

Kırık camlar teorisi, toplumda insanın neden suç işlediğini açıklayan bir teoridir. Kriminoloji ise suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışının nedenlerini inceleyen ve suçluların istekleri, düşünceleri, niyetleri ve tepkileri ile suç davranışındaki tüm olgu ve olayları araştıran bir bilim dalıdır. Hukuk sisteminin...

embriyonun aktarımının hukuki değerlendirmesi

Embriyo Aktarımlarından Doğan Cezai Sorumluluk

Embriyo aktarımlarından doğan cezai sorumluluğa dair açıklamalarımızdan önce embriyo, yapay döllenme, embriyo aktarımı nedir ve hangi şekillerde yapılır kavramlarını ve sorularını açıklamak yerinde olacaktır. Embriyo döllenmiş ve gelişmeye müsait, gelişme yeteneği yerinde olan hücreye verilen isimdir. Embriyo (embriyo/embriyon), döllenme anından...

ceza hukuku ve yapay zeka

Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu

Gelişen dünyayla birlikte hepimizin çokça duyduğu bir kavram ortaya çıkmıştır: Yapay Zeka. Yapay zeka, teknoloi, sosyoloji, matematik ve hukuk gibi birçok alanda bizlere inanılmaz faydalar sağlasa da ceza hukuku açısından sorumluluklarının değerlendirilmesi ihtiyacı da doğmaktadır. Ortaya çıkaranın kastı dışında kendi...