Kategori: Hukuk

En iyi bloglardan olan Hukukçu Kafası, hukuk ile ilgili kişilere hukuk ve hukuku etkileyen birçok alan ile ilgili yazılar yayınlayan, hukukçunun bakış açısı ile farklı alanların yorumlanmasını hedefleyen bir hukuk blogudur.

İnternetin vazgeçilmez bir kaynağı olmak isteyen Hukukçu Kafası, bilgiyi yayma ve bilginin kaynağı olma yolunda kurucusu Furkan Levent ile birlikte 18 Haziran 2018 tarihinde tek yazar olarak yayın hayatına başlamıştır.

Öğrenci makaleleri yayınlanan hukuk blogunda birçok konuda yüzlerce makale bulunmaktadır.

Öğrenci makaleleri, hukuk öğretimi veren yurt dışı eğitim kurumlarında oldukça yaygındır. Bu yaygınlığın bir sonucu olarak yüksek mahkemelerde bile atıf alan bir çok hukuk öğrencisi makalesi bulunmaktadır.

Türkiye’deki üniversitelerin öğrencileri bir şeyler üretme konusunda teşvik etmemeleri sebebiyle öğrencilerin alanları ile ilgili yazıları oldukça sınırlıdır.

Bu algıyı yıkmayı hedefleyen blogumuzda çok farklı okul ve fakülteden genç kişilerin yazıları yayınlanmaktadır. Bu yazılar, psikoloji, sosyoloji, edebiyat, sanat gibi alanlarda da olabilmektedir.

Gençlerin yazılarını yayınlaması ile Hukukçu Kafası, gençlerin kendilerini ifade etmesine ve fikirlerini birçok kişiyle buluşturmasına imkan sağlamaktadır.

Hukukçu Kafası’nda siz de fikirlerinizi binlerce kişiyle paylaşmak isterseniz bizlere yayınlanmak üzere iletişim kısmından veya yazi.hukukcukafasi@gmail.com adresinden rahatlıkla makalelerinizi bize gönderebililirsiniz.

Makaleler bilimsel bir dil ile, Türkçe imla kurallarına dikkat ederek ve anlatım bozukluklarından kaçınılarak yazılmalıdır. Makalede kullaılan iddiaların kaynakları ise en doğru şekilde gösterilmelidir.

İntihal kavramının bilim dünyasında büyük bir suç olması sebebi ile bilimi destekleyen ve bilimsel içerikler üretmeyi teşvik eden internet sitemizde kaynakçasız bilgi bulundurulmamaya dikkat edilmektedir. Buna rağmen her türlü şikayet, öneri ve teşekkürü iletişim sekmesinden bizlere iletebilirsiniz.

Blog, 18 Haziran 2018 tarihinde Furkan Levent tarafından kurulmuş, yeni yazar ve konularla artan bir hızla büyümektedir.

Hukukçu Kafası’na Instagram’da @hukukcukafasi, Twitter’da @kafasihukukcu ve nihayet Linkedin üzerinden Hukukçu Kafası ismi ile ulaşılabilir.

AYM Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı

Hukukun tarihsel gelişim sürecine baktığımız zaman temel hak ve hürriyetlerin korunmasında kimi zaman hızlı kimi zaman ağır aksak ama sürekli bir gelişim olduğunu görmekteyiz. Ülkemiz adına bu süreç Avrupa Birliğine giriş adımlarından kesin üyelik sürecine girilmesiyle ivme kazanmıştır. Bunun en...

Slapp davaları

İfade Özgürlüğüne Yönelik SLAPP Davaları

SLAPP davaları ile dünyanın birçok yerinde ekonomik ve siyasi olarak zayıf bireylerin ve kuruluşların hukuk aracılığı ile hukuksuz şekilde yıpratıldığı görülmektedir. Yargılamadan ziyade yargılama süreciyle davalıyı cezalandırmayı güden bu siyasi ve/veya ekonomik gruplar, temelsiz iddialar ve yargılamayı uzatmaya yönelik beyanlarla...

kamu davası açılmasında cumhuriyet savcısının takdir yetkisi

Kamu Davası Açılmasında C. Savcısının Takdir Yetkisi

Kamu Davası Nedir? Türk hukuk sisteminde, sadece bireyleri ilgilendiren özel hukuk davalarının yanı sıra davalı ve davacı arasında eşitlik bulunmayan davalar da bulunmaktadır. Davalı ve davacı arasında eşitlik bulunmayan idari davalar idarenin kamu gücü kullanarak gerçekleştirdiği eylem ve işlemler neticesinde...

segbis hukuki yorumu

Ceza Yargılamasına Hakim İlkeler Işığında SEGBİS

Teknolojinin gelişmesi ve herkes tarafından kullanılabilir hale gelmesi ile birlikte maddi ve manevi kayıpların önlenmesi adına yargıda birçok teknolojik imkandan yararlanılmaktadır. Günümüz Türk Hukukunda; Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, yargılamaya dair işlemlerde hazır bulunamayan ilgili kişilerin uzaktan...

Denetimli Serbestlik: Genel Bakış ve Psikoloğun Rolü

Denetimli Serbestlik Nedir? Denetimli serbestlik; kanunlar çerçevesinde belirlenen şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce alternatif ceza ve tedbirlerin uygulanması ve bu kişilerin toplum nezdinde denetim, takip ve iyileştirilmesini sağlayan faaliyet ve uygulamaların bütünü olmakla birlikte ceza yargılamasının parçası ve bir...

Ölümsüz Bir Kanun: Mecelle

Mecelle, Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde meydana getirilmiş, İslam ülkelerinde asırlar boyunca uygulanan İslam Hukuku’nun birçok hükmünü birleştirmiş, birçok ülkenin hukuki metinlerine ilham olmuş bir kanundur. İslam Hukuku’nun kaynakları Edille-i Şeriyye dediğimiz Kitap, Sünnet, İcma-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır. Osmanlı Devleti’nde...

Direnme Hakkı ve Sivil İtaatsizlik

İnsan doğada var olduğundan beri adaletsizliklerle, zulümlerle, baskılarla karşılaşmış fakat bunlara boyun eğmeyip karşı durmuştur. İnsan tabiatında var olan bu direnme hakkını ne zaman ve ne şartlarda kullanabilir? Direnmenin bir biçimi olan pasif direnmenin model olduğu sivil itaatsizlik nedir? Bu...

Ceza Davalarında Verilen Karar Çeşitleri, Sanığa Etkisi

Ceza yargılamasında temel olarak iki evre söz konusudur. Bunlar; soruşturma evresi ile kovuşturma evresidir. Duruşma ise; mahkemece iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan kovuşturma aşamasında, tarafların dinlenilip delillerin toplandığı ve değerlendirildiği oturumdur. Duruşma sonunda da toplanan deliller ışığında sanık hakkında cezalandırılmasına veyahut...

Siber Güvenlikte DoS Saldırıları ve Hukuki Yaptırımları

Amazon, birçok web sitesinin dayandığı altyapıyı sağlayan çevrimiçi bulutunun tarihin en büyük DDoS saldırısını savuşturduğunu söylüyor. Amazon Web Servisleri (AWS) şubat ayındaki DDoS saldırısının 2.3 Tbps’yi aştığını söyledi. BBC News Analog devirden dijital çağa geçtiğimiz bu bilgi ve uzay çağında...