Kategori: Hukuk

En iyi bloglardan olan Hukukçu Kafası, hukuk ile ilgili kişilere hukuk ve hukuku etkileyen birçok alan ile ilgili yazılar yayınlayan, hukukçunun bakış açısı ile farklı alanların yorumlanmasını hedefleyen bir hukuk blogudur.

İnternetin vazgeçilmez bir kaynağı olmak isteyen Hukukçu Kafası, bilgiyi yayma ve bilginin kaynağı olma yolunda kurucusu Furkan Levent ile birlikte 18 Haziran 2018 tarihinde tek yazar olarak yayın hayatına başlamıştır.

Öğrenci makaleleri yayınlanan hukuk blogunda birçok konuda yüzlerce makale bulunmaktadır.

Öğrenci makaleleri, hukuk öğretimi veren yurt dışı eğitim kurumlarında oldukça yaygındır. Bu yaygınlığın bir sonucu olarak yüksek mahkemelerde bile atıf alan bir çok hukuk öğrencisi makalesi bulunmaktadır.

Türkiye’deki üniversitelerin öğrencileri bir şeyler üretme konusunda teşvik etmemeleri sebebiyle öğrencilerin alanları ile ilgili yazıları oldukça sınırlıdır.

Bu algıyı yıkmayı hedefleyen blogumuzda çok farklı okul ve fakülteden genç kişilerin yazıları yayınlanmaktadır. Bu yazılar, psikoloji, sosyoloji, edebiyat, sanat gibi alanlarda da olabilmektedir.

Gençlerin yazılarını yayınlaması ile Hukukçu Kafası, gençlerin kendilerini ifade etmesine ve fikirlerini birçok kişiyle buluşturmasına imkan sağlamaktadır.

Hukukçu Kafası’nda siz de fikirlerinizi binlerce kişiyle paylaşmak isterseniz bizlere yayınlanmak üzere iletişim kısmından veya yazi.hukukcukafasi@gmail.com adresinden rahatlıkla makalelerinizi bize gönderebililirsiniz.

Makaleler bilimsel bir dil ile, Türkçe imla kurallarına dikkat ederek ve anlatım bozukluklarından kaçınılarak yazılmalıdır. Makalede kullaılan iddiaların kaynakları ise en doğru şekilde gösterilmelidir.

İntihal kavramının bilim dünyasında büyük bir suç olması sebebi ile bilimi destekleyen ve bilimsel içerikler üretmeyi teşvik eden internet sitemizde kaynakçasız bilgi bulundurulmamaya dikkat edilmektedir. Buna rağmen her türlü şikayet, öneri ve teşekkürü iletişim sekmesinden bizlere iletebilirsiniz.

Blog, 18 Haziran 2018 tarihinde Furkan Levent tarafından kurulmuş, yeni yazar ve konularla artan bir hızla büyümektedir.

Hukukçu Kafası’na Instagram’da @hukukcukafasi, Twitter’da @kafasihukukcu ve nihayet Linkedin üzerinden Hukukçu Kafası ismi ile ulaşılabilir.

Ceza Davalarında Verilen Karar Çeşitleri, Sanığa Etkisi

Ceza yargılamasında temel olarak iki evre söz konusudur. Bunlar; soruşturma evresi ile kovuşturma evresidir. Duruşma ise; mahkemece iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan kovuşturma aşamasında, tarafların dinlenilip delillerin toplandığı ve değerlendirildiği oturumdur. Duruşma sonunda da toplanan deliller ışığında sanık hakkında cezalandırılmasına veyahut...

Siber Güvenlikte DoS Saldırıları ve Hukuki Yaptırımları

Amazon, birçok web sitesinin dayandığı altyapıyı sağlayan çevrimiçi bulutunun tarihin en büyük DDoS saldırısını savuşturduğunu söylüyor. Amazon Web Servisleri (AWS) şubat ayındaki DDoS saldırısının 2.3 Tbps’yi aştığını söyledi. BBC News Analog devirden dijital çağa geçtiğimiz bu bilgi ve uzay çağında...

kadınlara şiddeti önleme kanunu

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanunun İçeriği

İnsanlığa yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla imzaya açılan ve ilk imzalayanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu özellikle nihai amacının kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın her türlüsünü önlemeyi kendine borç bilen akabinde 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine...

Kırık Camlar Teorisi

Kırık camlar teorisi, toplumda insanın neden suç işlediğini açıklayan bir teoridir. Kriminoloji ise suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışının nedenlerini inceleyen ve suçluların istekleri, düşünceleri, niyetleri ve tepkileri ile suç davranışındaki tüm olgu ve olayları araştıran bir bilim dalıdır. Hukuk sisteminin...

embriyonun aktarımının hukuki değerlendirmesi

Embriyo Aktarımlarından Doğan Cezai Sorumluluk

Embriyo aktarımlarından doğan cezai sorumluluğa dair açıklamalarımızdan önce embriyo, yapay döllenme, embriyo aktarımı nedir ve hangi şekillerde yapılır kavramlarını ve sorularını açıklamak yerinde olacaktır. Embriyo döllenmiş ve gelişmeye müsait, gelişme yeteneği yerinde olan hücreye verilen isimdir. Embriyo (embriyo/embriyon), döllenme anından...

ceza hukuku ve yapay zeka

Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu

Gelişen dünyayla birlikte hepimizin çokça duyduğu bir kavram ortaya çıkmıştır: Yapay Zeka. Yapay zeka, teknoloi, sosyoloji, matematik ve hukuk gibi birçok alanda bizlere inanılmaz faydalar sağlasa da ceza hukuku açısından sorumluluklarının değerlendirilmesi ihtiyacı da doğmaktadır. Ortaya çıkaranın kastı dışında kendi...

yeni avukatlık sistemi ve barolar

Çoklu Baro Sistemi ve Avukatlık Kanunu Taslağında Öngörülen Yenilikler

Geçtiğimiz yıl kabul edilen Yargı Reformu Strateji Belgesi, hukuk sistemimizde pek çok yenilik öngörüyordu. Bu yeniliklerin hayata geçirilmesine dair düzenlemeler başlamış, Avukatlık Kanunu da yapılacak değişiklikler için listeye alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ve Adalet Bakanlığı koordinasyonu ile ortaya konulan...

av paşa büyükkayaer sözleri

Şule Çet Davası: Ya Her Şey Göründüğü Gibi Değilse?

Şule Çet davasında Berk Akand, Çağatay Aksu’nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Yalnızca adaletten yana olan Hukukçu Kafası, Berk Akand Müdafii Av. Paşa Büyükkayaer ile yargılamaya ve olaya ilişkin bir röportaj gerçekleştirdi. Ya Berk’in savunmasında iddia ettiği gibi Berk suçsuz ve medya yanlış yönlendiriliyor ise?

İlginç Yargıtay Kararları

Yargıtay, çeşitli konularda emsal niteliği taşıyan öyle kararlar vermiştir ki bu kararlar Türk hukuk sisteminde ses getirmiştir. Bu yazımızda sizler için Yargıtay tarafından verilen bu ilginç kararlardan beş tanesini derledik.

Adalet Nedir?

Adalet, yüzyıllar boyunca üzerine tartışılmış ancak ne olduğuna dair herkes tarafından kabul edilen bir tanımı olmayan kavramdır. Tüm kutsal kitaplarda ve birçok kaynakta toplumsal düzen için adil olmanın gerektiğinden bahsedilmiştir. Peki toplumun her döneminde aranan adalet ne anlama gelmektedir? Düşünürlere...