Yazar: M. Berker Erkan

hukuk fetisizmi

Hukuk Fetişizmi

Gerek ülkemiz gerek dünya gündeminde hukuk devleti ibaresi toplumlar için büyük bir medeniyet göstergesi olarak kabul edilmekte ve hukuk; hükümet, devlet başkanı vs. gibi egemen unsurlara karşı bir eleştiri argümanı olarak sıkça kullanılmaktadır. Toplumların yaşayabilmesi için hukuk olmazsa olmaz kabul...

Suçu Bildirme Yükümlülüğü

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasası ve kanunları ile kişilerin yaşam, mülkiyet, ifade özgürlüğü gibi temel insanlık gereksinimlerini koruması altına almıştır. Devlet egemenlik gücünden kaynaklanan zor kullanma yetkisini ise temel olarak polis ve jandarma güçlerinden oluşan kolluk gücü ile kullanır. Kolluk gücünün...