Yazar: M. Berker Erkan

Suçu Bildirme Yükümlülüğü

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasası ve kanunları ile kişilerin yaşam, mülkiyet, ifade özgürlüğü gibi temel insanlık gereksinimlerini koruması altına almıştır. Devlet egemenlik gücünden kaynaklanan zor kullanma yetkisini ise temel olarak polis ve jandarma güçlerinden oluşan kolluk gücü ile kullanır. Kolluk gücünün...