Afaki Dergi Kış Sayısı Yayında!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu tarafından çıkarılan Afaki Dergi’nin üçüncü sayısı internet sitemizde yayındadır. Afaki okuyucularına bu soğuk havalarda içini ısıtıcı bir okuma deneyimi diliyoruz.

hukuk fetisizmi

Hukuk Fetişizmi

Gerek ülkemiz gerek dünya gündeminde hukuk devleti ibaresi toplumlar için büyük bir medeniyet göstergesi olarak kabul edilmekte ve hukuk; hükümet, devlet başkanı vs. gibi egemen unsurlara karşı bir eleştiri argümanı olarak sıkça kullanılmaktadır. Toplumların yaşayabilmesi için hukuk olmazsa olmaz kabul...

afaki dergi 2. sayı

Afaki Dergi Kasım Sayısı Yayında!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu tarafından çıkarılan Afaki Dergi’nin ikinci sayısı internet sitemizde yayındadır. Afaki okuyucularına keyifli bir okuma diliyoruz.

themis eleştirisi

Themis’i Rehabilite Etmek

Bu çalışmanın amacı; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezinde (AMATEM) madde kullanımını bırakmak için tedavi gören Themis’in bağımlılık ve tedavi deneyimlerini çok yönlü ele almaktır. Çalışmada Themis’in madde kullandığı süreçte yaşadığı...

Hâkim İlkeler Işığında İmar Planı Değişiklikleri

Devlet kavramının ortaya çıkması ile birlikte insanlar tarafından bu mefhuma çeşitli amaçlar ve görevler yüklenmiştir. Bu amaç ve görevlerin tamamı o devletin çatısı altında yaşayan vatandaşlar için daha iyi şartlar ortaya koymaya yöneliktir. Ancak özellikle sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan...

mülteci hukuku

Uluslararası Mülteci Hukuku

İnsanlar tarih boyunca sosyal değerler, kültürel çatışmalar, doğal afetler gibi sebepler neticesinde bulundukları bölgelerden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Günümüzde ise bu sebeplerden ötürü kitlesel göç hareketlerinin niceliği ve niteliği artmaya başlamıştır. Gelişen olaylar, uluslararası alanda birtakım düzenlemeleri de mecbur kılmıştır. Uzun...

anonim şirketlerde borçlardan sorumluluk

Anonim Şirket Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

Türk hukuk düzeninde kişiler organik ve fiziksel niteliğe sahip gerçek kişiler ve gerçek kişilerin veya mal topluluklarının bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüzel kişiliği oluşturan kişi veya mal topluluklarının yegâne amacı topluluğun özgülendiği ortak gayenin sürekli...

kriptoparaların haczi mümkün mü

Kriptoparaların Haczi ve Soğuk Cüzdan Haczi Sorunu

Kriptoparalar; merkeziyetsiz, güvenli ve sınırlı arzı olmaları sebebiyle dünyada hızla gelişmiş, ödeme aracı olarak kullanılabilir hale gelmiştir. Hukukçu Kafası’nın bu yazısında kriptoparaların tarihsel gelişiminden ve İcra İflas Kanunu uyarınca nasıl haczedileceği ifade edilecek nihayet yalnızca sahibinin şifre aracılığıyla eriştiği soğuk...

kanun yapımında fuller ilkeleri

Fuller’in Sekiz İlkesi

Bu makalemizde Lon L. Fuller’in ileri sürmüş olduğu sekiz ilkenin sırasıyla detaylı açıklaması ve eleştirisi yapıldıktan sonra, içinde bulunduğumuz zaman diliminde yaşanan örnek güncel olayların bu ilkeler ışığında değerlendirmesi yapılacak, yasaların çerçevesinin çizilmesi problemi genel hatlarıyla tartışılmış ve normların sınırlandırılması...

devletler nasıl tanınır

Tanınmamış Devletlerin Tanınması

Politika, felsefe ve sosyoloji gibi birçok açıdan devletin soyut yapısı değerlendirilmiş ancak hayatımızın her alanında bulunan ve insan hayatına doğrudan veya dolaylı olarak ciddi etkileri bulunan devletin nasıl oluştuğuna dair fikir birliği oluşmamıştır. Oluşumu itibari ile soyutluk içeren devletin, ekonomik...