Afaki Dergi 2023 Kış Sayısı Yayında!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu tarafından çıkarılan Afaki Dergi’nin altıncı sayısı internet sitemizde yayındadır. Afaki okuyucularına keyifli bir okuma diliyoruz.

Afaki Dergi Ekim Sayısı Yayında!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu tarafından çıkarılan Afaki Dergi’nin beşinci sayısı internet sitemizde yayındadır. Afaki okuyucularına keyifli bir okuma diliyoruz.

Afaki Dergi Kış Sayısı Yayında!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu tarafından çıkarılan Afaki Dergi’nin üçüncü sayısı internet sitemizde yayındadır. Afaki okuyucularına bu soğuk havalarda içini ısıtıcı bir okuma deneyimi diliyoruz.

hukuk fetisizmi

Hukuk Fetişizmi

Gerek ülkemiz gerek dünya gündeminde hukuk devleti ibaresi toplumlar için büyük bir medeniyet göstergesi olarak kabul edilmekte ve hukuk; hükümet, devlet başkanı vs. gibi egemen unsurlara karşı bir eleştiri argümanı olarak sıkça kullanılmaktadır. Toplumların yaşayabilmesi için hukuk olmazsa olmaz kabul...

afaki dergi 2. sayı

Afaki Dergi Kasım Sayısı Yayında!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu tarafından çıkarılan Afaki Dergi’nin ikinci sayısı internet sitemizde yayındadır. Afaki okuyucularına keyifli bir okuma diliyoruz.

themis eleştirisi

Themis’i Rehabilite Etmek

Bu çalışmanın amacı; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezinde (AMATEM) madde kullanımını bırakmak için tedavi gören Themis’in bağımlılık ve tedavi deneyimlerini çok yönlü ele almaktır. Çalışmada Themis’in madde kullandığı süreçte yaşadığı...

Hâkim İlkeler Işığında İmar Planı Değişiklikleri

Devlet kavramının ortaya çıkması ile birlikte insanlar tarafından bu mefhuma çeşitli amaçlar ve görevler yüklenmiştir. Bu amaç ve görevlerin tamamı o devletin çatısı altında yaşayan vatandaşlar için daha iyi şartlar ortaya koymaya yöneliktir. Ancak özellikle sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan...

mülteci hukuku

Uluslararası Mülteci Hukuku

İnsanlar tarih boyunca sosyal değerler, kültürel çatışmalar, doğal afetler gibi sebepler neticesinde bulundukları bölgelerden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Günümüzde ise bu sebeplerden ötürü kitlesel göç hareketlerinin niceliği ve niteliği artmaya başlamıştır. Gelişen olaylar, uluslararası alanda birtakım düzenlemeleri de mecbur kılmıştır. Uzun...