Yazar: Gülden Duran

Silahlı Çatışmalar Hukuku Bağlamında İnsan Hakları

Uluslararası hukuk sisteminde savaşlar son çare olarak görülmüştür. Savaşın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise savaşın meşru nedenleri (Jus ad Bellum) ve savaş sırasında uyulması gereken hukuk (Jus in Bello) devlet arasında yapılan uluslararası sözleşmelerle belirlenmiştir. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi açısından savaş öncesi ve sonrası hukuk kurallarına uyulması elzem niteliktedir. Silah Çatışmalar hukukun ihlali durumunda uluslararası cezai sorumluluk gerekecektir.