Yazar: Asya Akın

tanınmış marka

Paris Sözleşmesi ve Türk Hukuku Bağlamında Tanınmış Marka

Tanınmış markalarla ilgili 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m.6/4, 6/5 ve 7/2- (c) maddeleri Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesine gönderme yapmıştır. Bu nedenle ulusal hukuk mevzuatı bakımından Paris Sözleşmesi bağlamında tanınmış markayı tanımlamak önem arz etmektedir. Paris Sözleşmesi Bağlamında Tanınmış...