Yazar: Mehmet Ali Yıldırım

çevre hukuku 101

Çevre Hukukunun İlke ve Özellikleri

Çevre Kanununa göre canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam çevreyi ifade etmektedir. Bu ifade doğrultusunda çevre sorunsalı kavramını yani çevre sorunlarının birbiriyle ve diğer toplumsal sorunlarla bir bütün...