Tagged: imar hukuku

Hâkim İlkeler Işığında İmar Planı Değişiklikleri

Devlet kavramının ortaya çıkması ile birlikte insanlar tarafından bu mefhuma çeşitli amaçlar ve görevler yüklenmiştir. Bu amaç ve görevlerin tamamı o devletin çatısı altında yaşayan vatandaşlar için daha iyi şartlar ortaya koymaya yöneliktir. Ancak özellikle sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan...