Kategori: Hukuk

Work and Travel Sözleşmesinin Coronavirüs Sebebi ile Feshi

Bu yazımızda Coronavirüs sebebi ile Work and Travel -WAT- öğrenci değişim programında programın iptali durumundaki hukuki sorunları, öğrencinin Coronavirüs sebebi ile sözleşmesinin feshi gibi durumları inceleyeceğiz. Aynı zamanda bu yazımızda; WAT öğrencileri ile aracılık hizmeti sunan Work and Travel şirketi...

Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi

İnternet günümüzde bilgiye daha, kolay, ucuz, güvenli ve hızlı ulaşmanın en etkili yoludur. İnternetin hayatımızdaki yeri her geçen gün daha da önem kazanmakta ve olmazsa olmaz boyutuna yaklaşmaktadır. Sosyal medya, kitle iletişim araçlarının en güncel ve en etkilisi konumunda olan...

Yapay Zeka ve Telif Hakkı

Son zamanlarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler beraberinde yeni kavramlar ortaya çıkartmaktadır. Bu yeni kavramlardan sadece birisi olan yapay zeka, bu yazımızın da konusunu oluşturmaktadır. Yapay zeka, zamanla geliştiği gibi bu gelişme esnasında çok boyutlu yeni tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Hukuk alanında...

İş Hukuku Açısından Coronavirüs

Coronavirus (COVID-19), bu yazının yayınladığı tarih itibari ile dünya üzerinde yaklaşık 140.000 insanda görülen ve 5.000’den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir virüstür. Coronavirus (COVID-19) salgını, dünya üzerinde çok geniş bir alanda etki göstermesi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından...

Hukuk Mahkemelerinde Görev ve Yetki

Hukuk Mahkemelerinde Görevli Mahkeme Medeni usul hukukunda görev, medeni yargı koluna giren bir davanın, uyuşmazlığın konusu ve taraflarına göre bu yargı kolunda kurulmuş bulunan ilk derece mahkemelerinden hangisi tarafından görüleceğini ifade eder. Belirli bir davada görevli mahkeme tespit edilirken ilk...

Dilekçede Biçimsel Düzen

Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularda ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkaları ile birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır. Dilekçe hakkı aynı zamanda anayasal düzende korunan bir haktır. Bireylerin kendilerini idareye karşı en iyi şekilde ifade...

Sünnetin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

Sünnet Hukuka Uygun Bir Tıbbi Müdahale midir? Antik Mısırdan, ilk Museviler’e oradan da günümüze değin ulaşmış binlerce yıldır yapılan bir işlem olan sünnet, dünyanın en eski tıbbi geleneklerinden biridir. Günümüzde ise tıbbi, dini veya kültürel nedenlerle sünnet işlemi yapılıyor. Yahudilik...

Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü

Yargı Reformunun 24 Ekim 2019’da yasalaşan ilk paketindeki iki önemli düzenleme Seri Muhakeme Usulü ile Basit Yargılama Usulü 1 Ocak’tan itibaren Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başlandı. Yargıdaki yeni usullerle yargı sistemin sadeleştirilmesi, adalet hizmetlerinin kolaylaşması ve hızlandırılması hedefleniyor. Seri Muhakeme...

önalım hakkı

Şufa (Önalım) Hakkı

Önalım hakkı eski ifadesi ile şufa hakkı birlikte mülkiyetin bir türü olan paylı mülkiyette, paydaşların payını üçüncü kişilere satması durumunda diğer paydaşın veya paydaşların söz konusu payı öncelikle satın almasını sağlayan yenilik doğurucu bir haktır. I. Önalım (Şufa) Hakkı Kimlere...

Hukuksal Açıdan Türkiye’deki Suriyeliler ve Mülteciler

Türkiye’de 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteci(?) bulunmakta ve doğal olarak bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal ve ekonomik hayatlarında küçümsenemeyecek bir alan elde etmişlerdir. Biz de bu yazımızda; mülteci kimdir, Türkiye’de Suriyelilerin hukuki statüleri ve hakları...