Tagged: tapu ve kadastro hukuku

önalım hakkı

Şufa (Önalım) Hakkı

Önalım hakkı eski ifadesi ile şufa hakkı birlikte mülkiyetin bir türü olan paylı mülkiyette, paydaşların payını üçüncü kişilere satması durumunda diğer paydaşın veya paydaşların söz konusu payı öncelikle satın almasını sağlayan yenilik doğurucu bir haktır. I. Önalım (Şufa) Hakkı Kimlere...