Tagged: şirketler hukuku

anonim şirketlerde borçlardan sorumluluk

Anonim Şirket Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

Türk hukuk düzeninde kişiler organik ve fiziksel niteliğe sahip gerçek kişiler ve gerçek kişilerin veya mal topluluklarının bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüzel kişiliği oluşturan kişi veya mal topluluklarının yegâne amacı topluluğun özgülendiği ortak gayenin sürekli...