Tagged: idare hukuku

Hâkim İlkeler Işığında İmar Planı Değişiklikleri

Devlet kavramının ortaya çıkması ile birlikte insanlar tarafından bu mefhuma çeşitli amaçlar ve görevler yüklenmiştir. Bu amaç ve görevlerin tamamı o devletin çatısı altında yaşayan vatandaşlar için daha iyi şartlar ortaya koymaya yöneliktir. Ancak özellikle sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan...

çevre hukuku 101

Çevre Hukukunun İlke ve Özellikleri

Çevre Kanununa göre canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam çevreyi ifade etmektedir. Bu ifade doğrultusunda çevre sorunsalı kavramını yani çevre sorunlarının birbiriyle ve diğer toplumsal sorunlarla bir bütün...