Tagged: görevli mahkeme

Hukuk Mahkemelerinde Görev ve Yetki

Hukuk Mahkemelerinde Görevli Mahkeme Medeni usul hukukunda görev, medeni yargı koluna giren bir davanın, uyuşmazlığın konusu ve taraflarına göre bu yargı kolunda kurulmuş bulunan ilk derece mahkemelerinden hangisi tarafından görüleceğini ifade eder. Belirli bir davada görevli mahkeme tespit edilirken ilk...