Yazar: Tuğçe Vuslat Yıldırım

İnsan Hakları Açısından Su Hakkı

Su, yaşamın temel kaynağı olması sebebi ile en temel insan hakkı olan yaşam hakkı açısından oldukça önemlidir. Dünya üzerindeki suyun herkese eşit ve belli bir kalite düzeyinde dağıtılması insani yaşam standartları sağlanması için gereklidir. Ülkeler su hakkına erişim için, su hakkının ihlaline yönelik yaptırımlar içeren koruyucu düzenlemeler yapmak ve su hakkının temel maddesi su için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmelidir.