Yazar: Semanur Erdem

Islah Dilekçesi ile Zamanaşımı Defii

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahsi geçen kanunun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) ile temel felsefesi esasen aynı olmakla birlikte 6100 sayılı kanunla birlikte bir takım yeni düzenlemeler getirilmiştir. 1086 sayılı kanunda da...

önalım hakkı

Şufa (Önalım) Hakkı

Önalım hakkı eski ifadesi ile şufa hakkı birlikte mülkiyetin bir türü olan paylı mülkiyette, paydaşların payını üçüncü kişilere satması durumunda diğer paydaşın veya paydaşların söz konusu payı öncelikle satın almasını sağlayan yenilik doğurucu bir haktır. I. Önalım (Şufa) Hakkı Kimlere...