AR-GE nedir? Dünya’da ve Türkiye’de AR-GE

araştırma geliştirme

AR-GE (Açılımı: Araştırma ve Geliştirme), günümüzde adını sıkça duyduğumuz ve her geçen gün önemi daha da artan bir terimdir.

AR-GE, OECD tarafından, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması.” olarak tanımlanmıştır.

ar-ge

OECD’ye göre AR-GE üç farklı uygulamayı bünyesinde barındırır:

Temel Araştırma: Herhangi bir kullanım ve uygulama amacı güdülmeden yapılan kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumlarla ilgili yeni bilgiye ulaşmaya denir.

Uygulamalı Araştırma: Tıpkı temel araştırma gibi yeni bilgiye ulaşma gayesiyle yürütülen bir araştırmadır. Temel ve uygulamalı araştırma tipini birbirinden ayıran fark ise uygulamalı araştırmanın belirli bir pratik amaca veya hedefe yönelik olmasıdır.

Deneysel Geliştirme: Araştırma ve\veya pratik deneyimden elde edilen çıktının ışığında, yeni malzemeler, cihazlar ya da ürünler üretmeye; yeni süreçler, sistemler oluşturmaya ya da mevcut olanların önemli ölçüde geliştirilmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

AR-GE, mevcut bir ürünün daha etkin kullanılması veya o malın birim maliyetinin düşürülmesi veyahut hiç üretilmemiş bir ürünün ileride üretilmesi için bütçe ayırmaktır. AR-GE, özel çalışma gerektiren, kamu, özel sektör ve üniversitelerde yapılabilen yine özel bir faaliyettir.

Adından da anlaşıldığı üzere önce bulunmamış olanı veya elde olanı tespiti daha sonra da saptanan bilgiyi veya ürünü çeşitli amaçlar doğrultusunda yenilenmesini ve geliştirilmesini içerir.

Ülkelerin AR-GE çalışmaları için ayırdığı özel alanlar bulunmaktadır. Bu alanlara teknokent, teknopark veya bilim parkı denmektedir.

AR-GE’nin Önemi

Yaşamımızın hemen her aşamasında yer alan AR-GE, toplumların refahını ve yaşam kalitesini yükseltmelerinde son derece kritik bir rol oynamaktadır. Örnek verir isek; Güney Kore ve Japonya  gibi listeye ekleyebileceğimiz bir çok gelişmiş ülke uyguladıkları AR-GE politikaları sayesinde refah seviyelerini kısa sürelerde en az 3-4 kat yükseltmişlerdir. Dünyada yaşanan krizleri gözlemlersek kendimizi ilginç bir tabloyla karşı karşıya bulabiliriz çünkü AR-GE sanılanın aksine krizden etkilenmeyip bilhassa kriz zamanlarında daha çok getirisi olduğu saptanmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de AR-GE

Peki Türkiye de ve dünyanın diğer gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerinde araştırma ve geliştirme harcamaları ne durumdadır, ekonomik güçlerinin(GSYİH) ne kadarını araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayırıyorlar? Hangi şirketler ne kadar yatırım yapmaktadır? Buyurun hep beraber inceleyelim:

Ülke adı, AR-GE/GSYİH oranı, özel sektör harcaması, devlet harcaması, üniversite harcaması

ar-geTürkiye: 0.9%, $7,628.1M, $1,485.0M, $6,211.0M

Amerika Birleşik Devletleri:2.7% $340,728.0M, $54,106.0M, $62,354.0M,

$19,272.0M (Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

Almanya: 2.9%, $74,286.1M, $16,057.2M, $19,459.3M

Japonya: 3.4%, $132,584.8M, $14,196.5M, $21,447.2M,

$2,283.8M (Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

Güney Kore: 4.3%, $57,255.4M, $8,207.3M, $6,623.1M,

$1,109.7M (Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

Çin Halk Cumhuriyeti: 2%, $286,453.2M, $58,564.0M, $25,572.6M

Birleşik Krallık: 1.7% $28,771.7M, $3,207.3M, $11,385.3M,

$799,577.4M (Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

ar-ge

Hindistan: 0.8%,$17,044.0M,$29,066.8M,$1,952.3M

Rusya Federasyonu: 1.1% $23,742.3M, $12,140.7M, $3,895.4M

İsrail: 4.2%,$10,187.6M, $222,146.7k, $1,503.0M

Singapur: 2.2%,$6,180.9M, $1,152.0M, $2,771.5M

Fransa: 2.3%,$38,675.9M, $7,742.0M,
$13,445.7M, $917,931.5M(Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

İsviçre: 3.2%,$10,542.8M,$148,443.2k, $4,407.3M,

$251,094.5M (Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

Güney Afrika: 0.8%, $2,481.1M;$1,287.6M, $1,563.9M

$145,379.4M (Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

Kanada: 1.7% ,$14,711.8M, $2,378.8M, $10,417.1M,

$123,628.8M (Kar amacı gütmeyen kuruluşların harcadığı miktar)

(Kaynak: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ – 2018 verileri.)

Türk şirketlerinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine harcadığı para miktarları ise şöyle:

arge

(Kaynak: http://www.turkishtimedergi.com – 2016 verileri.)

Türkiye, Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini desteklemeye ve hızlandırmaya çalışmaktadır. Ülkemizde AR-GE faaliyetlerini koruma ve destekleme amaçlı 28 Şubat 2008 tarihli ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN adı altında bir kanun bulunmaktadır.

The following two tabs change content below.

Berat Tever

Cevher Hazırlama Mühendisi adayı, hukukcukafasi.com yazarı.

Benzer yazılar

2 Yorum

  1. 19 Temmuz 2018

    […] için uğraşılmamalı aynı zamanda sanayide daha çok kullanmak için çaba sarf edilmeli, AR-GE çalışmaları […]

  2. 8 Kasım 2018

    […] ile ilgili bu yazımızı okumadan önce AR-GE hakkındaki yazımızı okumanızı tavsiye […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir